Såing av pioner er spennende. De er åpent pollinert, slik at farge og form vet du ingen ting om før de blomstrer. Dvs. at du kan få en helt unik pion som bare du har.

Behandling av pionfrø.

Legg frøene i vann noen dager. Dette bløter opp frøene og kan hjelpe til å fjerne spirehemmende stoffer. Skift vann et par ganger om dagen.

Legg frøene i en plastikkpose med lett fuktet vermiculite eller torvmose. Lukk tett til.

Legg posen på et varmt sted, 25-32 grader. Oppe på varmtvannsberederen eller kjøleskapet pleier gå bra. Ligger de i vanlig stuetemperatur vil nedbrytingen av de spirehemmende stoffene gå mye saktere, den vil heller ikke bli så ensartet.

Sjekk fuktigheten og frøenes tilstand annenhver uke. Fjern event. mugne frø. Du vil sannsynligvis ikke se noen forandring på frøene. Lengden på varmebehandlingen er avhengig av temperaturen, men normalt er det tilstrekkelig med 3 mnd.

Etter varmebehandlingen flyttes frøene til et kjøligere sted, 10-15 grader. Er det kjøligere vil rotdannelsen ta lengre tid, ER DET VARMERE BLIR DET IKKE RØTTER I DET HELETATT. I løpet av noen uker vil det dannes røtter.

Etter rotdannelsen flyttes frøene til en kjølig plass, 4-5 grader. Dette er for å fjerne bladhvilen. Når du ser at det begynner å komme blad kan du plante frøet et varmere sted for videre vokst, men vær sikker på at blad er på vei. Fjerner du frøet for tidlig vil det ikke bli noen plante.

Når det første bladet har kommet kan du, enten plante rett på voksestedet eller i potte. Husk å bruke en dyp potte, pioner får lange røtter.

Lykke til og husk tålmodighet er en dyd, det kan ta fra 3 til 6 år før det blir blomster.

Jeg har tre forskjellige typer du kan velge mellom:

1. ROCKII TREPION 10 frø kr. 50.-

2. TREPION 10 frø kr. 40.-

3. STAUDEPION 10 frø kr. 30.-

+ frakt/eksp kr. 16.-

Dette er ferskt frø som kom direkte fra Kina medio oktober.

Du kan bestille her: salgsblogg@sveinv.no